Uw apotheker(s):

M. Nijland, E.J.P. Brill & R.N. Santoe

Tel: 050 311 50 20

info@hanzeplein.nl

Medische gegevens

 

Door onverwachte ziekte, een blessure of ongeval komt het regelmatig voor dat een patiënt bij een onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost terecht komt. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener direct de meest actuele medische gegevens van de patiënt kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van de situatie en kan op basis daarvan de beste behandeling of medicatie bepalen.

Altijd de juiste gegevens
De huisartsen en apotheken in Groningen delen de medische gegevens via een goed beveiligd elektronisch netwerk met elkaar (Het Landelijk Schakelpunt, LSP). Hierdoor krijgt de arts inzage in de belangrijkste gezondheidsproblemen, medicatiegebruik en bekende allergieën van een patiënt. Daarnaast kan een waarnemend huisarts een beperkt deel van het dossier van de eigen huisarts lezen met betrekking tot de laatste contactmomenten. Dit is belangrijke informatie om de beste behandeling te starten en de juiste medicijnen voor te schrijven. De apotheken hebben inzage in het medicatiegebruik en allergieën om zo na te gaan of alle medicatie tezamen veilig door de patiënt kan worden gebruikt.

Alleen met toestemming
De huisarts en apotheek delen de medische gegevens alleen als zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de patiënt. Geef uw goedkeuring of weigering zo snel mogelijk door aan de apotheek.

Klik hier voor het algemene toestemmingsformulier dat u kunt uitprinten, invullen en opsturen of afgeven bij de apotheek.
U kunt ook online uw toestemming regelen met DigiD.  

Folder en flyer
Wilt u meer weten over het geven van toestemming? Lees dan de folder ´Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)