Uw apotheker(s):

M. Nijland, E.J.P. Brill & R.N. Santoe

Tel: 050 311 50 20

info@hanzeplein.nl

Bijwerking melden

 

Lareb, Nederlands Bijwerkingen Centrum
Klik hier om uw bijwerkingen te melden via het meldformulier van Lareb.

Waarom melden?
Lareb verzamelt alle bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins in Nederland. Daardoor zien we het snel als een bijwerking bij een bepaald geneesmiddel of vaccin opvallend vaak voorkomt. Dit systeem werkt alleen als er zoveel mogelijk bijwerkingen gemeld worden bij Lareb. Door artsen en andere zorgverleners, door apothekers en door patiënten. Uw melding is dus belangrijk om geneesmiddelen en vaccins nog veiliger te maken! 
Omdat niet alle bijwerkingen bekend zijn op het moment dat een geneesmiddel of een vaccin op de markt wordt gebracht, zijn meldingen uit de praktijk onmisbaar voor een veilig geneesmiddelgebruik.

Wat melden?
Elke bijwerking die u de moeite waard vindt om te melden is welkom. Ook wanneer u niet zeker weet of de bijwerking echt door het geneesmiddel of vaccin komt. Het is vooral belangrijk de volgende bijwerkingen te melden:

  • nog onbekende bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan;
  • bijwerkingen van een nieuw geneesmiddel of vaccin;
  • bijwerkingen bij kinderen;
  • ernstige bijwerkingen die leiden tot een (verlenging van) een ziekenhuisopname, blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, aangeboren afwijkingen bij een kind, levensbedreigende situatie of overlijden.

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker als u een bijwerking ervaart of ervaren heeft. Stop nooit zelf met uw geneesmiddel zonder dit overlegd te hebben met uw zorgverlener.

Meldpunt medicijnen
Wanneer u andere ervaringen (geen bijwerkingen) met een geneesmiddel wilt melden, kunt u terecht bij het Meldpunt Medicijnen van DGV. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan problemen met de verpakking of bijsluiterteksten.